ใครเป็นผู้กำหนดเทคโนโลยี?
คำจำกัดความง่าย ๆ ของเทคโนโลยีคืออะไร?
นักเขียนชื่อดัง Carl Mitcham (1978) ให้คำจำกัดความว่าเทคโนโลยีเป็น “การสร้างหรือการใช้สิ่งประดิษฐ์ทางวัตถุในทุกรูปแบบและทุกแง่มุม” (หน้า 232) 23-ต.ค. 2560
คำจำกัดความที่ครอบคลุมของเทคโนโลยีจากจริยธรรม …
คำจำกัดความที่ครอบคลุมของเทคโนโลยีจากจริยธรรม …

ใครเป็นผู้กำหนดเทคโนโลยี?
คำจำกัดความง่าย ๆ ของเทคโนโลยีคืออะไร?
นักเขียนชื่อดัง Carl Mitcham (1978) ให้คำจำกัดความว่าเทคโนโลยีเป็น “การสร้างหรือการใช้สิ่งประดิษฐ์ทางวัตถุในทุกรูปแบบและทุกแง่มุม” (หน้า 232) 23-ต.ค. 2560
คำจำกัดความที่ครอบคลุมของเทคโนโลยีจากจริยธรรม …
คำจำกัดความที่ครอบคลุมของเทคโนโลยีจากจริยธรรม …

ใครเป็นผู้กำหนดเทคโนโลยี?
คำจำกัดความง่าย ๆ ของเทคโนโลยีคืออะไร?
นักเขียนชื่อดัง Carl Mitcham (1978) ให้คำจำกัดความว่าเทคโนโลยีเป็น “การสร้างหรือการใช้สิ่งประดิษฐ์ทางวัตถุในทุกรูปแบบและทุกแง่มุม” (หน้า 232) 23-ต.ค. 2560
คำจำกัดความที่ครอบคลุมของเทคโนโลยีจากจริยธรรม …
คำจำกัดความที่ครอบคลุมของเทคโนโลยีจากจริยธรรม …

ใครเป็นผู้กำหนดเทคโนโลยี?
คำจำกัดความง่าย ๆ ของเทคโนโลยีคืออะไร?
นักเขียนชื่อดัง Carl Mitcham (1978) ให้คำจำกัดความว่าเทคโนโลยีเป็น “การสร้างหรือการใช้สิ่งประดิษฐ์ทางวัตถุในทุกรูปแบบและทุกแง่มุม” (หน้า 232) 23-ต.ค. 2560
คำจำกัดความที่ครอบคลุมของเทคโนโลยีจากจริยธรรม …
คำจำกัดความที่ครอบคลุมของเทคโนโลยีจากจริยธรรม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *