เทคโนโลยี 7 ด้าน มีอะไรบ้าง?
เทคโนโลยี 3 ประเภทคืออะไร?
ข้อกำหนดในชุดนี้ (7) เทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้สิ่งมีชีวิตสร้างผลิตภัณฑ์ การขนส่ง. รถยนต์ รถบรรทุก รถไฟ และเครื่องบิน (ไม่ได้มีไว้เพื่อคล้องจอง) เกษตรกรรม ข้าวโพด เครื่องเทศ และไข่ การก่อสร้าง. อาคาร ถนน และโครงสร้างอื่นๆ การผลิต. … พลังงาน / พลังงาน … การสื่อสาร.
Flashcards เทคโนโลยี 7 ด้าน | Quizlet
Flashcards เทคโนโลยี 7 ด้าน | Quizlet

เทคโนโลยี 7 ด้าน มีอะไรบ้าง?
เทคโนโลยี 3 ประเภทคืออะไร?
ข้อกำหนดในชุดนี้ (7) เทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้สิ่งมีชีวิตสร้างผลิตภัณฑ์ การขนส่ง. รถยนต์ รถบรรทุก รถไฟ และเครื่องบิน (ไม่ได้มีไว้เพื่อคล้องจอง) เกษตรกรรม ข้าวโพด เครื่องเทศ และไข่ การก่อสร้าง. อาคาร ถนน และโครงสร้างอื่นๆ การผลิต. … พลังงาน / พลังงาน … การสื่อสาร.
Flashcards เทคโนโลยี 7 ด้าน | Quizlet
Flashcards เทคโนโลยี 7 ด้าน | Quizlet

เทคโนโลยี 7 ด้าน มีอะไรบ้าง?
เทคโนโลยี 3 ประเภทคืออะไร?
ข้อกำหนดในชุดนี้ (7) เทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้สิ่งมีชีวิตสร้างผลิตภัณฑ์ การขนส่ง. รถยนต์ รถบรรทุก รถไฟ และเครื่องบิน (ไม่ได้มีไว้เพื่อคล้องจอง) เกษตรกรรม ข้าวโพด เครื่องเทศ และไข่ การก่อสร้าง. อาคาร ถนน และโครงสร้างอื่นๆ การผลิต. … พลังงาน / พลังงาน … การสื่อสาร.
Flashcards เทคโนโลยี 7 ด้าน | Quizlet
Flashcards เทคโนโลยี 7 ด้าน | Quizlet

เทคโนโลยี 7 ด้าน มีอะไรบ้าง?
เทคโนโลยี 3 ประเภทคืออะไร?
ข้อกำหนดในชุดนี้ (7) เทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้สิ่งมีชีวิตสร้างผลิตภัณฑ์ การขนส่ง. รถยนต์ รถบรรทุก รถไฟ และเครื่องบิน (ไม่ได้มีไว้เพื่อคล้องจอง) เกษตรกรรม ข้าวโพด เครื่องเทศ และไข่ การก่อสร้าง. อาคาร ถนน และโครงสร้างอื่นๆ การผลิต. … พลังงาน / พลังงาน … การสื่อสาร.
Flashcards เทคโนโลยี 7 ด้าน | Quizlet
Flashcards เทคโนโลยี 7 ด้าน | Quizlet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *