เทคโนโลยีเริ่มต้นเมื่อใด
ใครเป็นผู้กำหนดเทคโนโลยี?
เทคโนโลยียุคแรกสุด สามารถกำหนดได้เป็นเวลาระหว่าง 3000 BC ถึง 1450 AD 23-พฤษภาคม-2016
ประวัติโดยย่อของไอที
ประวัติโดยย่อของไอที

เทคโนโลยีเริ่มต้นเมื่อใด
ใครเป็นผู้กำหนดเทคโนโลยี?
เทคโนโลยียุคแรกสุด สามารถกำหนดได้เป็นเวลาระหว่าง 3000 BC ถึง 1450 AD 23-พฤษภาคม-2016
ประวัติโดยย่อของไอที
ประวัติโดยย่อของไอที

เทคโนโลยีเริ่มต้นเมื่อใด
ใครเป็นผู้กำหนดเทคโนโลยี?
เทคโนโลยียุคแรกสุด สามารถกำหนดได้เป็นเวลาระหว่าง 3000 BC ถึง 1450 AD 23-พฤษภาคม-2016
ประวัติโดยย่อของไอที
ประวัติโดยย่อของไอที

เทคโนโลยีเริ่มต้นเมื่อใด
ใครเป็นผู้กำหนดเทคโนโลยี?
เทคโนโลยียุคแรกสุด สามารถกำหนดได้เป็นเวลาระหว่าง 3000 BC ถึง 1450 AD 23-พฤษภาคม-2016
ประวัติโดยย่อของไอที
ประวัติโดยย่อของไอที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *